Overslaan naar inhoud Doorgaan naar voettekst
Pers & media

Alle pers- en mediagerelateerde vragen moeten worden gericht aan media@roadbook.net

 

De inschrijving voor persaccreditatie voor de editie van 2021 is nu gesloten.

Pers / Media waarschuwing - Speciale kenmerken editie 2021

Op dit ogenblik kan de Roadbook Organisation niet bevestigen of de Spa Six Hours meeting de pers en media zal kunnen ontvangen, hetzij onbeperkt, hetzij in beperkte aantallen, hetzij helemaal niet.

U kunt nu een accreditatie aanvragen voor pers/media, als u voldoet aan de criteria. Wij zullen u op de hoogte brengen als uw aanvraag succesvol is, maar uw accreditatie zal niet officieel worden bevestigd.

Roadbook zal u persoonlijk per e-mail contacteren zodra wij officieel de aanwezigheid of niet aanwezigheid van de Pers en Media kunnen aankondigen.

Gezien de bijzondere omstandigheden van dit jaar zal Roadbook de voorkeur geven aan de accreditatie van slechts één persoon per medium om de aanwezigheid van een zo groot mogelijk aantal journalisten en fotografen van verschillende media mogelijk te maken.

In aanmerking komen voor pers- en media accreditatie voor de Spa Six Hours meeting.

Alleen erkenningen die aan de volgende drie criteria voldoen, zullen worden ontvangen en beoordeeld:

  • Een geldige persoonlijke verzekering voor te leggen die overeenstemt met de risico's verbonden aan de activiteit van fotograaf/journalist op een autocircuit

EN

  • Houder zijn van een perskaart 2021

EN

  • Een accreditatiebrief van een officieel medium voorleggen, met specifieke vermelding van Spa Six Hours 2021
    Of anders de officiële media noemen waarvoor u de opdracht hebt gekregen.
    Er zal voorrang worden gegeven aan journalisten/fotografen die in het bezit zijn van een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van Spa Six Hours 2021.

Toegang per accreditatietype

  • De accreditatie "fotograaf" geeft toegang tot de perszaal en elke geaccrediteerde fotograaf ontvangt een genummerde kazuifel die toegang geeft tot de daarvoor bestemde zones langs het parcours, met uitzondering van de rode zones (zie veiligheidsbriefing).
  • De "journalisten" accreditatie geeft toegang tot de perskamer en de pitstraat.
  • Elke geaccrediteerde zal een veiligheidsbriefing krijgen, met de te respecteren gedragscodes.

√ Door een media-accreditatie aan te vragen, wordt de begunstigde geïnformeerd en erkent hij dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele ongevallen die zich tijdens de meeting op het circuit zouden voordoen.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften na te leven.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien de aanvraag of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

Aanvragen die op particuliere/persoonlijke basis worden ingediend, kunnen niet worden gehonoreerd.

Ik heb er nota van genomen dat ik ook de documenten moet opsturen die in de toelatingsprocedure worden vermeld.
Zonder deze documenten kunnen de gegevens op dit formulier niet worden verwerkt.
Gelieve één document per afdeling te sturen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u deze documenten per afzonderlijke e-mail sturen naar: media@roadbook.net

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen voor het verkrijgen van een pers- of mediaaccreditatie voor de Spa Six Hours 2021.

Wij zullen u laten weten of uw aanvraag ontvankelijk is, maar uw accreditatie zal pas officieel worden bevestigd wanneer wij de aanwezigheid van de Pers en de Media al dan niet officieel kunnen bekendmaken.

ROYALTY-FREE FOTO'S & GRAFISCHE BRONNEN

Credits: Spa Six Hours? The sound of history.

Royalty-vrije foto's. Credits: Michael Tragnée.

Roadbook organisation

Rue de Maastricht 27
4651 BATTICE
België
Web : www.roadbook.net

Abonneer u op onze nieuwsbrief

2021 Alle rechten voorbehouden - Roadbook.net
nl_NLDutch