PRE-WAR
REGISTRATIEFORMULIER
PACKAGE DUO

 Ik wens me in te schrijven voor de VOOROORLOGSE AUTO’S (Pre-War) activiteiten, die plaatsvinden op woensdag 25 september 2024 op het circuit van Spa-Francorchamps.

Deze activiteiten staan open voor eigenaars van vooroorlogse auto’s tussen 1890 en 1940.

PACKAGE DUO: 270 EUR TTC voor een vooroorlogse auto + zijn bestuurder + 1 passagier

Velden met een * zijn verplicht.INLICHTINGEN OVER DE AUTO
INLICHTINGEN OVER DE BESTUURDER
[Passagier onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder]INLICHTINGEN OVER CLUB(s)AFSTAND VAN VERHAAL

Circuit van Spa-Francorchamps – 25.09.2024

Artikel 1 : Verklaart hierbij aan de incentive deel te nemen op zijn eigen verantwoordelijkheid en voor zijn eigen rekening en verantwoording en neemt hierbij, voor zichzelf en al zijn rechthebbenden onherroepelijk afstand van elke vorm van verhaal, onder welke vorm ook ten aanzien van het Circuit van Spa-Francorchamps, eigenaar van de site, de aangestelde lasthebbers, andere deelnemers, de personen belast met de opdracht en de vrijwillige helpers, alsook de verzekeraars van de voornoemde personen, bedrijven of instanties.

Artikel 2 : Erkent dat de vrijstelling van aansprakelijkheid op grond van artikel 1 betrekking heeft op de werknemers, andere deelnemers, vertegenwoordigers en vrijwillige helpers, ook in geval van vrijwillige fouten, behalve, en enkel met betrekking tot werknemers of mandatarissen, voor de klanten die beschouwd worden als consumenten in de zin van het artikel 1ste , 7. van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument.

Artikel 3 : Accepteert dat de vrijstelling van aansprakelijkheid zowel de contractuele als de niet-contractuele aansprakelijkheid omvat ; deze betreft zowel fysieke, materiële als morele schade ongeacht of dergelijke schade niet te voorzien of onrechtstreeks was, met uitzondering van de dood van de consument in de zin van het artikel 1ste , 7. van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument, alsook de lichamelijke schade die hij heeft opgelopen.

Artikel 4 : Erkent dat de vrijstelling van aansprakelijkheid de lichte fout omvat, zowel de incidentele als de habituele, alsook de zware fout, behalve, en enkel in deze laatste hypothese, voor de klanten die beschouwd worden als consumenten in de zin van het artikel 1ste , 7. van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument.

Artikel 5 : Verbindt zich ertoe om in alle omstandigheden, de instructies van de marshals, de vertegenwoordigers, de organisatoren of de uitbaters van de site op te volgen, en dit zowel bij de voorafgaande briefing als tijdens de incentive zelf, en als zodanig, erkent hij een Safety Briefing te hebben ontvangen.

Artikel 6: erkent dat alleen hij verantwoordelijk is voor zijn daden en voor zijn passagiers.

Artikel 7 : Verklaart aansprakelijk te zijn voor de eventuele schade die hij zou veroorzaken aan de infrastructuren en in het bijzonder aan de vangrails, en hij verbindt zich ertoe om deze en/of andere kosten te vergoeden (350 € per rail + 200 € administratiekosten per ongeval), en dit op basis van de ramingen die worden opgesteld door de “Le Circuit de Spa-Francorchamps S.A. de droit public”.