Pers & Media

2022 pers-media accreditaties zijn gesloten.

Geschiktheid om pers en media accreditatie te verkrijgen voor de Spa Six Hours 2022 meeting

Alleen erkenningen die aan de volgende drie criteria voldoen, zullen worden ontvangen en beoordeeld:

  • Een geldige persoonlijke verzekering voor te leggen die overeenstemt met de risico's verbonden aan de activiteit van fotograaf/journalist op een autocircuit

EN

  • Houder van een 2022 perskaart zijn

EN

  • Presenteer een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding Spa Six Hours 2022
    Of, bij gebrek daaraan, noem de officiële media waarvoor u verantwoordelijk bent.
    Er zal voorrang worden gegeven aan journalisten/fotografen die in het bezit zijn van een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van Spa Six Hours 2022.

Toegang per type accreditatie

  • "Fotograaf" accreditatie geeft toegang tot de perszaal en elke geaccrediteerde fotograaf krijgt een genummerde kazuifel die toegang geeft tot de daarvoor bestemde zones langs het circuit, met uitzondering van de rode zones (zie veiligheidsbriefing).
  • "Journalist" accreditatie geeft toegang tot de perskamer en de pitstraat.
  • Elke geaccrediteerde zal een veiligheidsbriefing krijgen, met de te respecteren gedragscodes.

√ Door het simpele feit van het aanvragen van een media accreditatie, is de begunstigde geïnformeerd en erkent dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig ongeval dat zou gebeuren op het circuit tijdens de bijeenkomst.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien het verzoek of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

Wij kunnen geen rekening houden met verzoeken die op particuliere/persoonlijke basis zijn gedaan.

Gelieve één document per afdeling te sturen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u deze documenten per afzonderlijke e-mail sturen naar: media@roadbook.net

ROYALTY-FREE FOTO'S & GRAFISCHE BRONNEN

Legende : Spa Six Hours
Royalty free foto's.
Credits : Michael Tragnée.